నేటి పంచాంగం

 


🌼🌼04-01-2021🌼🌼

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం

🌼 దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు .

🌼 మార్గశిరమాసం.

🌼సౌరమానం:ధనుర్మాసం ,మార్గళినెల20వతేది.

       🏐పంచాంగం🏐

🌼తిథి పంచమి ఉ 07:13

తదుపరి షష్టి రాతె05:46,

🌼నక్షత్రం: పూర్వఫల్గుణి రా07:16,

తదుపరి ఉత్తరఫల్గుణి.

🌼యోగం:ఆయుష్మాన్ ఉ07:59,

తదుపరి సౌభాగ్య రాతె05:35,

🌼కరణం: తైతుల ఉ07:13,

తదుపరి గరజి సా06:32,

తదుపరి వణిజ రాతె05:46.

🌼వారం సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:36:51

🌞సూర్యాస్తమయం 17:56:39

🌞పగటి వ్యవధి 11:19:47

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:31

🌙చంద్రాస్తమయం 10:41:45

🌙చంద్రోదయం 22:48:17

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌞చంద్రుడు:పూర్వఫల్గుణి

      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

పుబ్బ2పాదం"టా"ఉ07:38

పుబ్బ3పాదం"టీ"ప01:27

పుబ్బ4పాదం"టు"రా07:16

ఉత్తర1పాదం"టె"రా01:03

🌼వర్జ్యం:రా02గం00నిలనుండి 03గం32ని లవరకు.

🌼అమృతకాలం:ప12గం59నిలనుండి 02గం31ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//40ని//లనుండి 01గం//25ని//లవరకు.

తిరిగి02గం//55ని// ల నుండి 03గం//40ని//ల వరకు.

   🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ07గం24ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం17ని 

🍯కుంభం:ప10గం59ని

🐟మీనం:ప12గం38ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం25ని

🐂వృషభం:రాహు,సా04గం27ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా06గం39

🦀కటకం:రా08గం50ని

🦁సింహం:చంద్ర,రా10గం54

🧛‍♀కన్య=రా12గం56ని

⚖తులా:రాతె03గం04ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె05గం16ని 

🌻నేత్రం:2,జీవం:0.

🌻యోగిని:తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

           🌼సోమవారం🌼

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        🌼విశేషం:🌼

🌼1.అభిజత్లగ్నం:మీనలగ్నం ప10గం||59ని IIలనుండి 12గం||38ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:బహుళ షష్ఠి.

        "10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏

కామెంట్‌లు