నేటి పంచాంగం

 

పొరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి

            🌻🌻

🌹24-01-2021🌹

        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు.

 🛑చాంద్రమానం:పుష్యమాసం,

🛑సౌరమానం:మకరమాసం/తై నెల11.

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🛑తిథి :శుద్ధ ఏకాదశి రా10:57,

తదుపరి ద్వాదశి.

🛑నక్షత్రం: రోహిణి రా11:59,

తదుపరి మృగశిర.

🛑యోగం: బ్రహ్మం రా10:27,

తదుపరి ఐంద్రం.

🛑కరణం: వణిజ ప10:00,

తదుపరి విష్టి రా10:57,

తదుపరి బవ.

🛑వారం: ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:40:12

🌞సూర్యాస్తమయం 18:07:32

🌞పగటి వ్యవధి 11:27:19

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:32:38

🌙చంద్రోదయం 14:19:11

🌙చంద్రాస్తమయం 27:30:19*

🌞సూర్యుడు:శ్రవణం

🌙చంద్రుడు:రోహిణి

 ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

రోహిణి2పాదం"వా"ప10:49

రోహిణి3పాదం"వీ"సా05:25

రోహిణి4పాదం"వు "రా11:59

మృగశిర1పాదం"వే"రాతె06:31

🌹వర్జ్యం:ప02గం||22నిIIల నుండి 04గం||07నిIIల వరకు.

తిరిగి రాతె05గం||12నిIIల నుండి 06గం||56నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా07గం||38నిIIల నుండి 09గం|23నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||35నిIIల నుండి 05గం||20నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🐊మకరం::రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ07గం58ని 

🍯కుంభం:ప09గం40ని

🐟మీనం:ప11గం19ని

🐐మేషం:కుజ,ప01గం06ని

🐂వృషభం:చంద్ర,రాహు,ప03గం08ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా05గం20

🦀కటకం:రా07గం31ని

🦁సింహం:రా09గం35ని

🧛‍♀కన్య:రా11గం37ని

⚖తులా:రా01గం44ని

🦂వృశ్చికం:కెతు,రాతె03గం57ని 

🏹ధనుస్సు:శుక్ర,ఉ06గం04ని

🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:మూఢం.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మేష లగ్నం ప11గం||19॥నుండి01గం||06నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: శుద్ధ ఏకాదశి.

కామెంట్‌లు