నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🙏🏿🌻07 -01-2021🌻🙏🏿

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻దక్షిణాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻మార్గశిరమాసం.

🌻మార్గళినెల/ధనుర్మాసం 16వతేది.

    🌻🌻 పంచాంగం🌻🌻

🟡తిథి:బహుళ నవమి రా11:57,

తదుపరి దశమి.

🟡నక్షత్రం: చిత్ర ప03:44,

తదుపరి స్వాతి.

🟡యోగం: సుకర్మ రా 09:13,

తదుపరి ధృతి.

🟡కరణం: తైతుల ప01:02,

తదుపరి గరజి రా11:57,

తదుపరి వణిజ.

🟡వారం గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:37:47

🌞సూర్యాస్తమయం 17:58:21

🌞పగటి వ్యవధి 11:20:33

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:39:42

🌙చంద్రాస్తమయం 12:50:16

🌙చంద్రోదయం 25:33:07*

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు: చిత్ర

       ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

చిత్ర3పాదం"రా "ప10:06

చిత్ర4పాదం"రీ "ప03:44

స్వాతి1పాదం"రూ"రా09:22

స్వాతి2పాదం"రే"రా02:59

🟡వర్జ్యం:రా08గం||16ని IIలనుండి09గంll45ని||ల వరకు.

🟡అమృతకాలం:-ఉ09గం||04ని IIలనుండి10గంll33ని||ల వరకు.

తిరిగి తె05గం||12ని IIలనుండి శుక్రవారం ఉ06గం|41ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||28ని IIలనుండి11గంll13ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప02గం||57ని IIలనుండి03గం|42ని||ల వరకు.

   🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡

🏹ధనుస్సు:రవి,శుక్ర,ఉ07గం12ని

🐊మకరం=బుధ,గురు,శని,ప09గం05ని 

🍯కుంభం:ప10గం47ని

 🐟మీనం:ప12గం26ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం13ని

🐂వృషభం:రాహు,సా04గం15ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా06గం27

🦀కటకం:,రా08గం38ని

🦁సింహం=రా10గం42ని

🧛‍♀కన్య:చంద్ర,రా12గం45ని

⚖తులా:రాతె02గం52ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె05గం04ని

🌻నేత్రం:2, జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం,

పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం ప03గం 44ని లవరకు,తదుపరి అమృతయోగం పూర్తి.

     🌻🌻గురువారం🌻🌻

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

🌻1.అభిజిత్ లగ్నం మీనలగ్నం ప10గంll47నిllల నుండి12గoll26ని॥వరకు.

🌻2. గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

🌻3. శ్రార్దతిథి:మార్గశిర బహుళ నవమి .

కామెంట్‌లు