నేటి పంచాంగం

 

*🌻14 -01-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻దక్షిణాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻పుష్యమాసం.

🌻తైనెల/మకరమాసం 01వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

🟡తిథి:శుద్ధ ప్రథమ ఉ09:00,

తదుపరి విదియ.

🟡నక్షత్రం: శ్రవణం రాతె 05:03,

తదుపరి ధనిష్ఠ.

🟡యోగం: వజ్రం రా10:03,

తదుపరి సిద్ధం.

🟡కరణం: బవ ఉ09:00,

తదుపరి బాలువ రా08:28,

తదుపరి కౌలువ.

🟡వారం గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:39:24

🌞సూర్యాస్తమయం 18:02:17

🌞పగటి వ్యవధి 11:22:53

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:37:16

🌙చంద్రోదయం 07:33:56

🌙చంద్రాస్తమయం 19:16:21

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు: శ్రవణం

  *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

శ్రవణం1పాదం"ఖీ"ప11:18

శ్రవణం2పాదం"ఖూ"సా05:11

శ్రవణం3పాదం"ఖే"రా11:06

శ్రవణం4పాదం"ఖో "రాతె05:03

🟡వర్జ్యం:ఉ10గం||17ని IIలనుండి11గంll53ని||ల వరకు.

🟡అమృతకాలం:-రా07గం||53ని IIలనుండి09గంll29ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||30ని IIలనుండి11గంll15ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||00ని IIలనుండి03గం|45ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

🏹ధనుస్సు:రవి,శుక్ర,ఉ06గం44ని

🐊మకరం=చంద్ర,బుధ,గురు,శని,ప08గం37ని 

🍯కుంభం:ప10గం19ని

 🐟మీనం:ప11గం58ని

🐐మేషం:కుజ,ప01గం45ని

🐂వృషభం:రాహు,ప03గం47ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా05గం49

🦀కటకం:,రా08గం10ని

🦁సింహం=రా10గం14ని

🧛‍♀కన్య:రా12గం17ని

⚖తులా:రాతె02గం24ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె04గం36ని

🌻నేత్రం:0, జీవం:0.

🌻యోగిని:తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

     🌻🌻గురువారం🌻🌻

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

🌻1.అభిజిత్ లగ్నం మీనలగ్నం ప10గంll19నిllల నుండి11గoll58ని॥వరకు.

🌻2. గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

🌻3. శ్రార్దతిథి:పుష్య శుద్ధ విదియ.

🟡4.మకర సంక్రమణం.

కామెంట్‌లు