నేటి పంచాంగం

ప్రతిరోజూ పంచాంగం తెలుసుకొంటే ఈ క్రింది ప్రయోజనములు కలుగుతాయని శాస్త్రం.

  *తిథి* - సంపదలు కలుగుతాయి(15 తిథులు: శుక్ల, కృష్ణ పక్షములలో) *వారము* - ఆయుష్షు పెరుగుతుంది(7 రోజులు) , *నక్షత్రము* - పాపము తొలగుతుంది(27 నక్షత్రములు) *యోగము* -రోగనివారణము(27 యోగములు) *కరణం* - కార్యసిద్ధి(11 కరణములు) 


                🌼01-01-202🌼

               🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు.

🌼మార్గశిరమాసం

ధనూర్మాసం/ మార్గళినెల17వతేది.

        🌼పంచాంగం🌼

🏐తిథి: ద్వితీయ ఉ09:32,

తదుపరి తదియ.

🏐నక్షత్రం:పుష్యమి రా08:14,

తదుపరి ఆశ్లేషా.

🏐యోగం: వైధృతి ప01:35,

తదుపరి విష్కంభం.

🏐కరణం గరజి ప09:32,

తదుపరి వణిజ రా09:24,

తదుపరి విష్ఠి.

🏐వారం శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:35:47

🌞సూర్యాస్తమయం 17:54:57

🌞పగటి వ్యవధి 11:19:10

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:12

🌙చంద్రాస్తమయం 08:20:49

🌙చంద్రోదయం 20:01:46

🌞సూర్యుడు:పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు:పుష్యమి

 ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

పుష్యమి2పాదం"హె"ఉ08:04

పుష్యమి3పాదం"హో"ప02:10

పుష్యమి4పాదం"డ"రా08:14

ఆశ్లేష1పాదం"డీ"రా02:16

🌼వర్జ్యం:లేదు

🌼అమృతకాలం:ప01గంll

56నిIIలనుండి  03గంll33నిIlలవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll

54నిIIలనుండి 09గంll39నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||38నిllల నుండి01గం|l23నిIIలవరకు.

       🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼

🏹,ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ07గం36ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం29ని 

🍯కుంభం:ప11గం11ని

🐟మీనం:ప12గం50ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం37ని

🐂వృషభం=రాహు,సా04గం39ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:చంద్ర,రా06గం51ని

🦀కటకం:రా09గం02ని

🦁సింహం=రా11గం06ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం08ని

⚖తులా:రాతె03గం16ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,రాతె05గం28ని 

🌻నేత్రం:2,జీవం:1.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:.పడమర.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం పూర్తి.

  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    విశేషం

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మీనలగ్నం ప11గం11ని॥లనుండి12గం|50ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:మార్గశిర బహుళ తదియ.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి


కామెంట్‌లు