జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపు కుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు, పాలమూరు అర్బాన్ బ్యాంకు డైరెక్టర్ శ్రీ కలకొండ సూర్యనారాయణ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి. 


కామెంట్‌లు