నేటి పంచాంగం

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🙏🏿🌻03 -12-2020🌻🙏🏿


🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll


🌻దక్షిణాయణం.


🌻శరదృతువు


🌻కార్తీకమాసం.


🌻కార్తీక నెల/వృశ్చిక మాసం18వతేది.


    🌻🌻 పంచాంగం🌻🌻


🟡తిథి: బహుళ తృతీయ రా07:26,


తదుపరి చవితి.


🟡నక్షత్రం : ఆరుద్ర ప12:20,


 తదుపరి పునర్వసు.


🟡యోగం శుభం ప 11:00,


తదుపరి శుక్లం.


🟡కరణం వణిజ 06:57,


తదుపరి విష్టి రా07:26,


తదుపరి బవ.


🟡వారం గురువారము


🌞సూర్యోదయం 06:21:10


🌞సూర్యాస్తమయం 17:42:05


🌞పగటి వ్యవధి 11:20:54


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:39:38


🌙చంద్రాస్తమయం 08:41:15


🌙చంద్రోదయం 20:15:51


🌞సూర్యుడు:జ్యేష్ఠ


🌙చంద్రుడు: ఆరుద్ర


   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


ఆరుద్ర4పాదం"ఛ "ప12:20


పునర్వసు1పాదం"కె"సా06:42


పునర్వసు2పాదం"కో "రా01:02


🟡వర్జ్యం:రా11గం||51ని IIలనుండి01గంll30ని||ల వరకు.


🟡అమృతకాలం:-లేదు.


🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||10ని IIలనుండి10గంll55ని||ల వరకు ,


తిరిగి ప02గం||40ని IIలనుండి03గం|25ని||ల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:17:23


🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:43


🌞పగటి వ్యవధి 11:23:20


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:37:11


🌙చంద్రోదయం 15:09:28


🌙చంద్రాస్తమయం 27:40:04*


🌞సూర్యుడు:అనూరాధ


🌙చంద్రుడు:రేవతి


      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


రేవతి2పాదం"దో"ఉ07:48


రేవతి3పాదం"చ"ప02:33


రేవతి4పాదం"చీ"రా09:19


అశ్వని1పాదం"చు"రాతె04:05


    🟡లగ్న&గ్రహ స్థితి🟡


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,ఉ07గం24ని


🏹ధనుస్సు:ప09గం32ని


🐊మకరం=గురు,శని,ప11గం25ని 


🍯కుంభం:ప01గం07ని


 🐟మీనం:కుజ,ప02గం46ని


🐐మేషం=సా04గం33ని


వృషభం=రాహు,సా06గం35ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: చంద్ర,రా08గం47


🦀కటకం:,రా10గం58ని


🦁సింహం=రాతె01గం02ని


🧛‍♀కన్య=రాతె03గం05ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె05గం12ని


🌻నేత్రం:2, జీవం:1.


🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు


⭐ దినస్థితి:మరణయోగం ప12గం20ని వరకు,తదుపరి అమృతయోగం.


     🌻🌻గురువారం🌻🌻


🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.


🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.


🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.


రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.


🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,


   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀


పగలు రాత్రి


6 -7 గురు 6-7 చంద్ర


9-10 శుక్ర 8-9 గురు


11-12 చంద్ర 11-12 శుక్ర


1 - 2 గురు 1 -2 చంద్ర


4-5 శుక్ర 3-4 గురు


    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻


6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర


7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని


8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు


9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ


🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య


⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర


1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ


1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య


2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర


3⃣ -4⃣మ సూర్య | తె బుధ


4⃣ -5⃣సా శుక్ర | తె చంద్ర


5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని


🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ


బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,


సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.


విశేషం: 


🌻1.అభిజిత్ లగ్నం కుంభలగ్నం ప11గంll25నిllల నుండి01గoll07ని॥వరకు.


🌻2. గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.


🌻3. శ్రార్దతిథి: కార్తీక బహుళ తదియ.


కామెంట్‌లు