నేటి పంచాంగం

 

🌻పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి🌻

             🌻🌻

🌼🌼28-12-2020🌼🌼

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం

🌼 దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు .

🌼 మార్గశిరమాసం.

🌼సౌరమానం:ధనుర్మాసం ,మార్గళినెల13వతేది.

       🏐పంచాంగం🏐

🌼తిథి: చతుర్దశి పూర్తి.

🌼నక్షత్రం : రోహిణి ప03:38,

తదుపరి మృగశిర.

🌼యోగం: శుభం సా04:15,

తదుపరి శుక్లం.

🌼కరణం గరజి రా07:10,

తదుపరి వణిజ.

🌼వారం: సోమవారము.

🌞సూర్యోదయం 06:34:10

🌞సూర్యాస్తమయం 17:52:43

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:33

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:51

🌙చంద్రోదయం 16:26:50

🌙చంద్రాస్తమయం 29:40:41*

🌞సూర్యుడు: మూల

🌙చంద్రుడు: రోహిణి

      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

రోహిణి3పాదం"వీ"ఉ09:05

రోహిణి4పాదం"వు"ప03:38

మృగశిర1పాదం"వే"రా10:09

మృగశిర2పాదం"వో "రాతె04:38

🌼వర్జ్యం:ఉ07గం01నిలనుండి 08గం46ని లవరకు.

తిరిగి రా09గం45నిలనుండి 11గం32ని లవరకు.

🌼అమృతకాలం:ప12గం16నిలనుండి 02గం01ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//37ని//లనుండి 01గం//22ని//లవరకు.

తిరిగి02గం//51ని// ల నుండి 03గం//36ని//ల వరకు.

   🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ07గం52ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం45ని 

🍯కుంభం:ప11గం27ని

🐟మీనం:ప01గం06ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం53ని

🐂వృషభం:చంద్ర,రాహు,సా04గం55ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా07గం07

🦀కటకం:రా09గం18ని

🦁సింహం:రా11గం22

🧛‍♀కన్య=రా01గం24ని

⚖తులా:రాతె03గం32ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,రాతె05గం44ని 

🌻నేత్రం:1,జీవం:1.

🌻యోగిని:దక్షిణం,పడమర.

ల్🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐దినస్థితి:అమృతయోగం పూర్తి.

           🌼సోమవారం🌼

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు రాత్రి

6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర

8-9 గురు 8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర 10-11 గురు

1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర

3-4 గురు 3-4 చంద్ర

- - - - - - - 5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        🌼విశేషం:🌼

🌼1.అభిజత్లగ్నం:మీనలగ్నం ప11గం||27ని IIలనుండి 01గం||06ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:శుద్ధ చతుర్దశి.

 "10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏

కామెంట్‌లు