నేటి పంచాంగం

 

🌹🌹29-12-2020🌹🌹

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రాణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు .

మార్గశిరమాసం/ధనూర్మాసం/మార్గళినెల14వతేది.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🛑తిథి: చతుర్దశి ఉ07:53,

తదుపరి పౌర్ణమి.

🛑నక్షత్రం: మృగశిర సా05:31,

తదుపరి ఆరుద్ర.

🛑యోగం: శుక్లం సా04:10,

తదుపరి బ్రహ్మం.

🛑కరణం: వణిజ ఉ07:53,

తదుపరి విష్టి రా08:29,

తదుపరి బవ.

🛑వారం: మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:34:35

🌞సూర్యాస్తమయం 17:53:16

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:41

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:43

🌙చంద్రోదయం 17:16:23

🌙చంద్రాస్తమయం 30:34:44*

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు: మృగశిర

  ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

మృగశిర3పాదం"కా"ప11:05

మృగశిర4పాదం" కీ"సా05:31

ఆరుద్ర1పాదం"కు "రా11:54

ఆరుద్ర2పాదం"ఘ"రాతె06:16

🌹వర్జ్యం:-రా02గం||32ని IIలనుండి 04గం||13నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:ఉ08గం||09ని IIలనుండి09గం||53నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||53ని IIలనుండి 09గం||38నిIIల వరకు.

తిరిగి రా10గం||58ని IIలనుండి11గం||49నిIIల వరకు.

   🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ07గం48ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం41ని 

🍯కుంభం:ప11గం23ని

🐟మీనం:ప01గం02ని

🐐మేషం=కుజ,ప02గం49ని

🐂వృషభం:,రాహు,సా04గం51ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: చంద్రు,రా07గం03

🦀కటకం:రా09గం14ని

🦁సింహం=రా11గం18ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం20ని

⚖తులా:రాతె03గం28ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,రాతె05గం40ని 

🌻నేత్రం:1,జీవం:1.

🌻యోగిని:దక్షిణం, పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం సా05గం31ని లవరకు,తదుపరి మరణయోగం .

    🌹 మంగళవారం🌹

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు రాత్రి

8-9 శుక్ర 7-8 గురు

10-11 చంద్ర 10-11 శుక్ర

12-1 గురు 12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర 2-3 గురు

5-6 చంద్ర 5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప11గం||23ని IIనుండి01గంl|02ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: మార్గశిర శుద్ధ పౌర్ణమి.


కామెంట్‌లు