జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 


కరీంనగర్ టౌన్ అవోపా అధ్యక్షుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కార్యదర్శి శ్రీ కట్కూరు సుధాకర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియ జేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు