నేటి పంచాంగం

 

🌼"పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి"🌼


శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌳🌳23-12-2020🌳🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు.

🌳మార్గశిరమాసం.

🌳ధనూర్మాసం,మార్గళి నెల 08వతేది.

   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲

🎾తిథి:శుద్ధ నవమి రా08:38,

తదుపరి దశమి.

🎾నక్షత్రం: రేవతి రాతె04:31,

తదుపరి అశ్విని.

🎾యోగం:వరీయాన్ ప 12:47,

తదుపరి పరిఘ.

🎾కరణం :బాలువ ఉ07:23,

తదుపరి కౌలువ 08:38,

తదుపరి గరజి.

🎾వారం బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:31:53

🌞సూర్యాస్తమయం 17:50:04

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:11

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:42:17

🌙చంద్రోదయం 13:08:37

🌙చంద్రాస్తమయం 25:35:25*

🌞సూర్యుడు:మూల

🌙చంద్రుడు:రేవతి

    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

రేవతి1పాదం"దే"ఉ08:18

రేవతి2పాదం"దో "ప03:02

రేవతి3పాదం"చ"రా09:46

రేవతి4పాదం"చీ"రాతె04:31

🎾వర్జ్యం:సా04గం||40నిIIలనుండి 06గంll25నిIIలవరకు.

☘అమృతకాలం:రాతె03గం||11నిIIలనుండి 04గంll56నిIIలవరకు..

🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||49నిIIలనుండి 12గంll33నిIIలవరకు.

   🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ08గం12ని

🐊మకరం=గురు,శని,ప10గం05ని 

🍯కుంభం:ప11గం47ని

🐟మీనం:కుజ,చంద్ర,ప01గం26ని

🐐మేషం=ప03గం13ని

🐂వృషభం:రాహు,సా05గం15ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా07గం27ని

 🦀కటకం:రా09గం38ని

🦁సింహం=రా11గం42ని

🧛‍♀కన్య:రా01గం44ని

⚖తులా:రాతె03గం52ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు రాతె06గం04ని

🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2..

🌻యోగిని:ఆకాశం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం పూర్తి.

   🌳🌴బుధవారం🌴🌳

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు రాత్రి

7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర

9-10 గురు 9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర 11-12గురు 

2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర

4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప11గం||47ని॥ నుండి 01గం|l26నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:మార్గశిర శుద్ధ నవమి. 

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు