నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


💐🌹🌌12- 12- 2020🌌🌹💐

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

చాంద్రమానం:కార్తీకమాసం,

సౌరమానం:వృశ్చికమాసం,కార్తీక 27.

   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌

🔵తిథి:బహుళ ద్వాదశి ఉ07:01,

తదుపరి త్రయోదశి రాతె03:52,

తదుపరి చతుర్దశి.

🔵నక్షత్రం: స్వాతి 06:29,

తదుపరి విశాఖ రాతె04:03,

తదుపరి అనూరాధ.

🔵యోగం: అతిగణ్డం ప12:04,

తదుపరి సుకర్మ.

🔵కరణం: తైతుల ఉ07:01,

తదుపరి గరజి సా05:27,

తదుపరి వణిజ రాతె03:52

🔵వారం శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:26:09

🌞సూర్యాస్తమయం 17:45:01

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:52

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:40

🌙చంద్రాస్తమయం 15:43:14

🌙చంద్రోదయం 28:45:05*

🌞సూర్యుడు: జ్యేష్ఠ

🌙చంద్రుడు: స్వాతి

     ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

స్వాతి4పాదం"తా"ఉ06:29

విశాఖ1పాదం"తీ"ప11:53

విశాఖ2పాదం"తూ"సా05:16

విశాఖ3పాదం"తే "రా10:40

విశాఖ4పాదం"తో "రాతె04:03

🔵వర్జ్యం:ప10గం18ని లనుండి11గం47ని లవరకు.

🔵అమృతకాలం:రా07గం14ని నుండి08గం 43ని వరకు.

🔵దుర్ముహూర్తం:ఉ06గం30ని నుండి07గం59 ని వరకు.

🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌

🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,శుక్ర,కేతు,ఉ06గం49ని 

🏹ధనుస్సు:ఉ08గం56ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప10గం50ని 

🍯కుంభం:ప12గం32ని

🐟మీనం:కుజ,ప02గం11ని

🐐మేషం:ప03గం58ని

🐂వృషభం=రాహు,రా06గం00ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా08గం12ని

🦀కటకం:రా10గం23ని

🦁సింహం=రా12గం27ని

🧛‍♀కన్య=రాతె02గం29ని

⚖తుల:చంద్ర,తె04గం36ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం రాతె04:03వరకు,తదుపరి మరణయోగం.

       🌌శనివారం🌌

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         🌌హారాచక్రం🌌

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు రాత్రి

7-8 గురు 7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర 9-10గురు

12-1 చంద్ర 12-1శుక్ర

2-3 గురు 2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర 4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం

ప10గంll50ని॥నుండి 12గం||32నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3. శ్రాద్ద తిథి: కార్తీక బహుళ త్రయోదశి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు