నేటి పంచాంగం

 

 

🌹🌹27-12-2020🌹🌹

        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll

🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు.

 🛑చాంద్రమానం:మార్గశిరమాసం,

🛑సౌరమానం:ధనుర్మాసం/మార్గళి 12

     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🛑తిథి: త్రయోదశి రాతె06:19,

తదుపరి చతుర్దశి.

🛑నక్షత్రం: కృత్తిక ప01:18,

తదుపరి రోహిణి.

🛑యోగం: సాధ్యం ప03:59,

తదుపరి శుభం.

🛑కరణం: కౌలువ సా05:22,

తదుపరి తైతుల రాతె04:19,

తదుపరి గరజి.

🛑వారం: ఆదివారము.

🌞సూర్యోదయం 06:33:43

🌞సూర్యాస్తమయం 17:52:11

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:27

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:58

🌙చంద్రోదయం 15:41:16

🌙చంద్రాస్తమయం 28:47:45*

🌞సూర్యుడు: మూల

🌙చంద్రుడు:కృత్తిక

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

కృత్తిక3పాదం"ఉ"ఉ06:39

కృత్తిక4పాదం"ఎ"ప01:18

రోహిణి1పాదం"ఒ"రా07:55

రోహిణి2పాదం"వా"రా02:31

🌹వర్జ్యం:లేదు.

🌹అమృతకాలం:ఉ10గం||49నిIIల నుండి 12గం||35నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||20నిIIల నుండి 05గం||05నిIIల వరకు.

     🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ07గం56ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం49ని 

🍯కుంభం:ప11గం31ని

🐟మీనం:ప01గం10ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం57ని

🐂వృషభం:చంద్ర,రాహు,సా04గం59ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా07గం11

🦀కటకం:రా09గం22ని

🦁సింహం=రా11గం26ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం28ని

⚖తులా:రాతే03గం36ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,రాతె05గం48ని 

🌻నేత్రం:1,జీవం:1.

🌻యోగిని:దక్షిణం, తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హారాచక్రం🌹

పగలు రాత్రి

7-8 శుక్ర 6-7గురు

9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర

11-12గురు 11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర 1 -2గురు,

4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప11గం||31॥నుండి01గం||10నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:శుద్ధ త్రయోదశి.

🌹4.ప్రదోషం

కామెంట్‌లు