నివాళి

 

నివాళి 

అవోపా హైదరాబాద్ పూర్వాధ్యక్షుడు, సి.ఏ శ్రీ గట్టు వీరేశం గారి అకాల మరణం మన అందరికి చాలా బాధాకరం. వారి ఆత్మ శివైఖ్య మొందాలని అవోపా హైదరాబాద్ మరియు 
తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభిలశిస్తున్నవి.

కామెంట్‌లు