ఆర్య వైశ్య గీతం

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా గౌరవ సలహాదారు ప్రపంచ అవార్డుల గ్రహీత, కవిరత్న డాక్టర్ చింతల శ్రీనివాస్ గారు రచించిన అద్భుత ఆర్య వైశ్య గీతం వినండి, పది మందికి వినిపించండి. 
కామెంట్‌లు