నేటి పంచాంగం

 

🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు.

🌼మార్గశిరమాసం

ధనూర్మాసం/ మార్గళినెల03వతేది.

        🌼పంచాంగం🌼

🏐తిథి: శుద్ధ చతుర్ధి ప02:22,

తదుపరి పంచమి.

🏐నక్షత్రం: శ్రవణం రా 07:03,

తదుపరి ధనిష్ఠ.

🏐యోగం: వ్యాఘాతం ప 02:05,

తదుపరి హర్షణం.

🏐కరణం: విష్టి ప02:22,

తదుపరి బవ రా02:12,

తదుపరి బాలువ.

🏐వారం: శుక్రవారము.

🌞సూర్యోదయం 06:29:22

🌞సూర్యాస్తమయం 17:47:37

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:14

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:42:16

🌙చంద్రోదయం 09:47:59

🌙చంద్రాస్తమయం 21:32:35

🌞సూర్యుడు:మూల

🌙చంద్రుడు:శ్రవణం

      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

శ్రవణం2పాదం"ఖూ"ఉ07:02

శ్రవణం3పాదం"ఖే"ప01:01

శ్రవణం4పాదం"ఖో"రా07:03

ధనిష్ఠ1పాదం"గా"రా01:07

🌼వర్జ్యం:రా02గంll

29నిIIలనుండి 04గంll07నిIlలవరకు.

🌼అమృతకాలం:ప11గంll

58నిIIలనుండి 01గంll35నిIlలవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll

48నిIIలనుండి 09గంll32నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||31నిllల నుండి01గం|l16నిIIలవరకు.

       🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼

🏹,ధనుస్సు:రవి,ప08గం32ని

🐊మకరం:చంద్ర,గురు,శని,ప10గం25ని 

🍯కుంభం:ప12గం07ని

🐟మీనం:కుజ,ప01గం46ని

🐐మేషం=ప03గం33ని

🐂వృషభం=రాహు,సా05గం35ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా07గం47ని

🦀కటకం:రా09గం58ని

🦁సింహం=రాతె12గం02ని

🧛‍♀కన్య=రాతె02గం04ని

⚖తులా:రాతె04గం12ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,బుధ,కేతు,రాతె06గం24ని 

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:.పడమర.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం రా07గం03ని లవరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం.

  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు రాత్రి

6-7 శుక్ర 8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర 10-11 చంద్ర

10-11గురు 12-1 గురు

1-2 శుక్ర 3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర 5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    విశేషం

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మీనలగ్నం ప12గం07ని॥లనుండి01గం|46ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:మార్గశిర శుద్ధ చతుర్థి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు