నేటి పంచాంగం

 

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌳🌳30-12-2020🌳🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు.

🌳మార్గశిరమాసం.

🌳ధనూర్మాసం,మార్గళి నెల 15వతేది.

   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲

🎾తిథి:పూర్ణిమ ఉ08:57,

తదుపరి బహుళ పాడ్యమి.

🎾నక్షత్రం :ఆరుద్ర సా06:54,

తదుపరి పునర్వసు.

🎾యోగం: బ్రహ్మం ప03:42,

తదుపరి ఐంద్రం.

🎾కరణం బవ ఉ08:57,

తదుపరి బాలవ రా09:17,

తదుపరి కౌలువ.

🎾వారం బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:35:00

🌞సూర్యాస్తమయం 17:53:50

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:50

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:33

🌙చంద్రోదయం 18:09:30

🌙చంద్రాస్తమయం 30:46:39*

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు: ఆరుద్ర

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

ఆరుద్ర3పాదం"ఞ"ప12:36

ఆరుద్ర3పాదం"ఛ"సా06:54

పునర్వసు1పాదం"కె"రా01:10

🎾వర్జ్యం:లేదు.

☘అమృతకాలం:ఉ08గం||28నిIIలనుండి 10గంll10నిIIలవరకు..

🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||53నిIIలనుండి 12గంll38నిIIలవరకు.

   🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ07గం44ని

🐊మకరం=గురు,శని,ప09గం37ని 

🍯కుంభం:ప11గం19ని

🐟మీనం:ప12గం58ని

🐐మేషం=కుజ,ప02గం45ని

🐂వృషభం:రాహు,సా04గం47ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: చంద్ర,రా06గం59ని

 🦀కటకం:రా09గం10ని

🦁సింహం=రా11గం14ని

🧛‍♀కన్య:రా01గం16ని

⚖తులా:రాతె03గం24ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు రాతె05గం36ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:1.

🌻యోగిని:దక్షిణం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

   🌳🌴బుధవారం🌴🌳

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు రాత్రి

7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర

9-10 గురు 9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర 11-12గురు 

2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర

4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప11గం||19ని॥ నుండి 12గం|l58నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:మార్గశిర బహుళ పాడ్యమి. 

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు