నేటి పంచాంగం

🌹🌹13-12-2020🌹🌹

        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll

🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

 🛑చాంద్రమానం:కార్తీకమాసం,

🛑సౌరమానం:వృశ్చిక/కార్తీక 28

     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🛑తిథి: బహుళ చతుర్దశి రా12:44,

తదుపరి అమావాస్య.

🛑నక్షత్రం అనూరాధ రా01:39,

తదుపరి జ్యేష్ఠ.

🛑యోగం: సుకర్మా ఉ08:15,

తదుపరి ధృతి రాతె04:28,

తదుపరి శూలం.

🛑కరణం: విష్టి ప02:17,

కరణం శకుని రా12:44,

చతుష్పాత్.

🛑వారం ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:26:42

🌞సూర్యాస్తమయం 17:45:25

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:43

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:49

🌙చంద్రాస్తమయం 16:35:52

🌙చంద్రోదయం 29:49:04*

🌞సూర్యుడు: జ్యేష్ఠ

🌙చంద్రుడు: అనూరాధ

⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

అనూరాధ1పాదం"నా"ఉ09:27

అనూరాధ2పాదం"నీ"ప02:50

అనూరాధ3పాదం"నూ"రా08:14

అనూరాధ4పాదం"నే"రా 01:39

🌹వర్జ్యం:ఉ07గం||11నిIIల నుండి 08గం||41నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:సా04గం||10నిIIల నుండి 09గం||10నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||13నిIIల నుండి 04గం||58నిIIల వరకు.

     🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🦂వృశ్చికం:రవి,చంద్ర,బుధ,కేతు,ఉ06గం45ని 

🏹ధనుస్సు:ఉ08గం52ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప10గం46ని 

🍯కుంభం:ప12గం28ని

🐟మీనం:కుజ,ప02గం07ని

🐐మేషం:ప03గం54ని

🐂వృషభం:రాహు,సా05గం56ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా08గం08

🦀కటకం:రా10గం19ని

🦁సింహం=రా12గం23ని

🧛‍♀కన్య=రాతె02గం25ని

⚖తులా:శుక్ర,రాతే04గం32ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:0.

🌻యోగిని:ఆకాశం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం పూర్తి.

   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హారాచక్రం🌹

పగలు రాత్రి

7-8 శుక్ర 6-7గురు

9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర

11-12గురు 11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర 1 -2గురు,

4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప10గం||46॥నుండి12గం||28నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:కార్తీక బహుళ చతుర్దశి.

కామెంట్‌లు