నేటి పంచాంగం

 

🌹🌹22-12-2020🌹🌹

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రాణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు .

మార్గశిరమాసం/ధనూర్మాసం/మార్గళినెల07వతేది.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🛑తిథి:శుద్ధ అష్టమి సా06:13,

తదుపరి నవమి.

🛑నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర రా01:36,

తదుపరి రేవతి.

🛑యోగం వ్యతీపాత ప12:08,

తదుపరి వరీయాన్.

🛑కరణం: బవ సా06:13,

తదుపరి బాలువ.

🛑వారం మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:31:23

🌞సూర్యాస్తమయం 17:49:33

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:10

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:42:19

🌙చంద్రోదయం 12:33:11

🌙చంద్రాస్తమయం 24:50:08*

🌞సూర్యుడు: మూల

🌙చంద్రుడు: ఉత్తరాభాద్ర

     ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

ఉత్తరాభాద్ర2పాదం"థ"ప12:15

ఉత్తరాభాద్ర3పాదం"ఝ"సా06:55

ఉత్తరాభాద్ర4పాదం"త్ర"రా01:36

🌹వర్జ్యం:-ప11గం||56ని IIలనుండి 01గం||40నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా10గం||19ని IIలనుండి12గం||03నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||50ని IIలనుండి 09గం||34నిIIల వరకు.

తిరిగి రా10గం||54ని IIలనుండి11గం||45నిIIల వరకు.

   🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ08గం16ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప10గం09ని 

🍯కుంభం:చంద్రు,ప11గం51ని

🐟మీనం:కుజ,ప01గం30ని

🐐మేషం=ప03గం17ని

🐂వృషభం:,రాహు,సా05గం19ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా07గం31

🦀కటకం:రా09గం42ని

🦁సింహం=రా11గం46ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం48ని

⚖తులా:రాతె03గం56ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,రాతె06గం08ని 

🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం రా01గం36ని లవరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం .

    🌹 మంగళవారం🌹

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు రాత్రి

8-9 శుక్ర 7-8 గురు

10-11 చంద్ర 10-11 శుక్ర

12-1 గురు 12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర 2-3 గురు

5-6 చంద్ర 5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప11గం||51ని IIనుండి01గంl|30ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి.

కామెంట్‌లు