భగవద్గీత పోటీలు

 

*ఇప్పుడే మీ పేరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి.* 

చివరి తేది: 26.12.2020 ,9:00pm

పోటీలలో పాల్గొనండి. నగదు బహుమతులు గెలుచుకోండి.

అన్ని తరగతులవారికి, వయసుల వారికీ బహుమతి గెలుచుకునే అవకాశం.

ఇతరులకు కూడా ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి. 

ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు లేదు.

*గీతా జయంతి సందర్భంగా*

*పాఠశాల మరియూ ఇంటర్ విద్యార్థులకు* *నాలుగు విభాగాల్లో పోటీలు* 


మొత్తం రూ. 15000 నగదు బహుమతులు*విభాగాలు: 4 విభాగాలు* 


1. నర్సరి నుండి  2వ తరగతి వరకు


2. 3వ తరగతి నుండి 5వ తరగతి వరకు


3. 6వ తరగతి నుండి 8వ తరగతి వరకు


4. 9వ, 10వ తరగతి మరియు ఇంటర్ విద్యార్థులు మాత్రమే*ప్రతి విభాగంలో :* 


ప్రథమ బహుమతి: రూ.2116


ద్వితీయ బహుమతి : రూ. 1116


మూడవ బహుమతి: రూ. 516


రిజిస్ట్రేషన్ లింక్:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgJTkwMbMgGGtyjUjIyDZ4FLxVh1-_9fDi_QgFLcQcyvBsYw/viewform?usp=pp_url


మరిన్ని వివరాలకు ..


Contact: LAGISETTY SRINIVASULU 9440609896

SAMBU VENKATESHWARLU

9396810389

AKUTHOTA SRIDHAR 

9949251256

PVSN PRASAD 

9701271499


ARYAVYSHYA OFFICIALS AND PROFFESSIONALS ASSOCIATION(AVOPA) WANAPARTHY

కామెంట్‌లు