నేటి పంచాంగం

 

🌻పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి🌻

              🌻🌻

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


💐🌹🌌19- 12- 2020🌌🌹💐

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు..

చాంద్రమానం:మార్గశిరమాసం,

సౌరమానం:ధనూర్మాసం,మార్గళి నెల 04.

   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌

🔵తిథి: శుద్ధ పంచమి ప 02:13,

తదుపరి షష్ఠి.

🔵నక్షత్రం ధనిష్ఠ రా07:39,

తదుపరి శతభిషం.

🔵యోగం: హర్షణం ప,

12:44,

తదుపరి వజ్రం.

🔵కరణం: బాలవ ప02:13

తదుపరి కౌలవ రా02:27,

తైతుల.

🔵వారం :శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:29:53

🌞సూర్యాస్తమయం 17:48:05

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:11

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:42:18

🌙చంద్రోదయం 10:35:17

🌙చంద్రాస్తమయం 22:26:19

🌞సూర్యుడు: మూల

🌙చంద్రుడు: ధనిశ్ఠ

నక్షత్ర పాదం

ధనిష్ఠ2పాదం"గీ "ఉ07:15

ధనిష్ఠ3పాదం"గూ"ప01:25

ధనిష్ఠ4పాదం"గే "రా07:39

శతభిషం1పాదం"గో "రా01:55

🔵వర్జ్యం:లేదు.

🔵అమృతకాలం:ప12గం19ని నుండి01గం 57ని వరకు.

🔵దుర్ముహూర్తం:ఉ06గం35ని నుండి08గం04 ని వరకు.

🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌

🏹ధనుస్సు:రవి,.ఉ08గం28ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప10గం21ని 

🍯కుంభం:ప12గం03ని

🐟మీనం:కుజ,ప01గం42ని

🐐మేషం:ప03గం29ని

🐂వృషభం=రాహు,రా05గం31ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా07గం43ని

🦀కటకం:రా09గం54ని

🦁సింహం=రా11గం58ని

🧛‍♀కన్య=రాతె02గం00ని

⚖తుల:,తె04గం08ని

🦂వృశ్చికం:బుధ,శుక్ర,కేతు,ఉ06గం20ని 

చంద్ర

🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:,దక్షిణం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం రాతె04:03వరకు,తదుపరి అమృతయోగం.

       🌌శనివారం🌌

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         🌌హారాచక్రం🌌

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు రాత్రి

7-8 గురు 7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర 9-10గురు

12-1 చంద్ర 12-1శుక్ర

2-3 గురు 2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర 4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం

కుంభ లగ్నం 12గంl03ని॥నుండి 01గం||42నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3. శ్రాద్ద తిథి: తిథి ద్వయం.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు