నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🙏🏿🌻17 -12-2020🌻🙏🏿

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻దక్షిణాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻మార్గశిరమాసం.

🌻మార్గళినెల/ధనుర్మాసం 02వతేది.

    🌻🌻 పంచాంగం🌻🌻

🟡తిథి:శుద్ధ తృతీయ ప03:17,

తదుపరి చవితి.

🟡నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ రా07:12,

తదుపరి శ్రవణం.

🟡యోగం: ధృవం సా04:02,

వ్యాఘాతం.

🟡కరణం: గరజి ప03:17,

తదుపరి వణిజ రా02:44,

తదుపరి విష్ఠి.

🟡వారం :గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:28:50

🌞సూర్యాస్తమయం 17:47:09

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:18

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:42:12

🌙చంద్రోదయం 08:55:03

🌙చంద్రాస్తమయం 20:35:09

🌞సూర్యుడు: మూల

🌙చంద్రుడు: ఉత్తరాషాఢ

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

ఉషాఢ2పాదం"భో"ఉ07:32

ఉషాఢ3పాదం"జా''ప01:21

ఉషాఢ4పాదం"జీ"రా07:12

శ్రవణం1పాదం"ఖీ"రా01:05

🟡వర్జ్యం:ఉ06గం||34ని IIలనుండి08గంll09ని||ల వరకు.

తిరిగి రా02గం||20ని IIలనుండి03గం|56ని||ల వరకు.

🟡అమృతకాలం:-సా04గం||01ని IIలనుండి05గంll36ని||ల వరకు ,.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||16ని IIలనుండి11గంll01ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప02గం||45ని IIలనుండి03గం|29ని||ల వరకు.

   🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡

🏹ధనుస్సు:రవి,ఉ08గం36ని

🐊మకరం=గురు,చంద్ర,శని,ప10గం29ని 

🍯కుంభం:ప12గం11ని

 🐟మీనం:కుజ,ప01గం50ని

🐐మేషం=ప03గం37ని

వృషభం=రాహు,సా05గం39ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: చంద్ర,రా07గం51

🦀కటకం:,రా10గం02ని

🦁సింహం=రా12గం06ని

🧛‍♀కన్య=రాతె02గం08ని

⚖తులా:రాతె04గం16ని

🦂వృశ్చికం:బుధ,శుక్ర,కేతు,రాతె06గం28ని

🌻నేత్రం:0, జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

     🌻🌻గురువారం🌻🌻

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు రాత్రి

6 -7 గురు 6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర 8-9 గురు

11-12 చంద్ర 11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు 1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర 3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

🌻1.అభిజిత్ లగ్నం మీనలగ్నం ప12గంll11నిllల నుండి01గoll50ని॥వరకు.

🌻2. గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

🌻3. శ్రార్దతిథి:మార్గశిర శుద్ధ తదియ.

కామెంట్‌లు