నేటి పంచాంగం

 


🌼🌼14-12-2020🌼🌼

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼

🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం

🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.

🌼 కార్తీకమాసం.

🌼సౌరమానం:వృశ్చిక మాసం,కార్తీకనెల29వతేది.

       🏐పంచాంగం🏐

🏐తిథి: అమావాస్య రా09:45,

తదుపరి శుద్ధ పాడ్యమి.

🏐నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ రా11:24,

తదుపరి మూల.

🏐యోగం: శూలం రా12:51,

తదుపరి గండం.

🏐కరణం చతుష్పాద ప11:13,

తదుపరి నాగవం రా09:45,

తదుపరి బవ.

🏐వారం సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:27:14

🌞సూర్యాస్తమయం 17:45:50

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:35

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:56

🌙చంద్రాస్తమయం 17:32:49

🌙చంద్రోదయం 30:38:54*

🌞సూర్యుడు:జ్యేష్ఠ

🌙చంద్రుడు:జ్యేష్ఠ

      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

జ్యేష్ఠ1పాదం"నో"ఉ07:04

జ్యేష్ఠ2పాదం"యా"ప12:30

జ్యేష్ఠ3పాదం"యీ"సా05:57

జ్యేష్ఠ1పాదం"యూ "రా11:24

మూల1పాదంయే"రాతె 04:54

🌼వర్జ్యం:ఉ07గం10నిలనుండి 08గం41ని లవరకు.

🌼అమృతకాలం:సా04గం14నిలనుండి 05గం45ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//29ని//లనుండి 01గం//14ని//లవరకు.

తిరిగి02గం//43ని// ల నుండి 03గం//28ని//ల వరకు.

   🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼

🦂వృశ్చికం:రవి,చంద్ర,బుధ,శుక్ర,కేతు,ఉ06గం41ని 

🏹ధనుస్సు:ఉ08గం49ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప10గం42ని 

🍯కుంభం;ప12గం24ని

🐟మీనం:కుజ,ప02గం03ని

🐐మేషం:ప03గం50ని

🐂వృషభం:రాహు,సా05గం52ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా08గం04

🦀కటకం:రా10గం15ని

🦁సింహం:రా12గం19

🧛‍♀కన్య=రా02గం21ని

⚖తులా:రాతె04గం29ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:0.

🌻యోగిని:భూమి.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.

           🌼సోమవారం🌼

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు రాత్రి

6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర

8-9 గురు 8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర 10-11 గురు

1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర

3-4 గురు 3-4 చంద్ర

- - - - - - - 5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        🌼విశేషం:🌼

🌼1.అభిజత్లగ్నం:కుంభలగ్నం ప10గం||42ని IIలనుండి 12గం||24ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి: బహుళ అమావాస్య.

 "10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏

కామెంట్‌లు