నేటి పంచాంగం

🌹🌹06-12-2020🌹🌹
        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹
శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl
సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll
తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl
సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll
🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||
దక్షిణాయణం,శరదృతువు.
 🛑చాంద్రమానం:కార్తీకమాసం,
🛑సౌరమానం:వృశ్చిక/కార్తీక 21
     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹
🛑తిథి: బహుళ షష్ఠి రా07:44,
తదుపరి సప్తమి.
🛑నక్షత్రం: ఆశ్లేష ప 02:45,
తదుపరి మఖ.
🛑యోగం: ఐన్ద్రం ఉ 08:12,
తదుపరి విష్కంభం.
కరణం గరజి ఉ08:01,
తదుపరి వణిజ రా07:44,
తదుపరి విష్ఠి.
🛑వారం: ఆదివారము
🌞సూర్యోదయం 06:22:49
🌞సూర్యాస్తమయం 17:42:55
🌞పగటి వ్యవధి 11:20:05
🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:27
🌙చంద్రాస్తమయం 11:12:34
🌙చంద్రోదయం 23:02:27
🌞సూర్యుడు: జ్యేష్ఠ
🌙చంద్రుడు: ఆశ్లేష
  ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐
ఆశ్లేష3పాదం"డె"ఉ08:43
ఆశ్లేష4పాదం"డొ "ప02:45
మఘ1పాదం"మా"రా08:44
మఘ2పాదం"మీ"రా02:42
🌹వర్జ్యం:రా12గం||09నిIIల నుండి 01గం||43నిIIల వరకు.
🌹అమృతకాలం:ప10గం||49నిIIల నుండి 12గం||24నిIIల వరకు..
🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||11నిIIల నుండి 04గం||56నిIIల వరకు.
     🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹
🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,ఉ07గం12ని 
🏹ధనుస్సు:ప09గం20ని
🐊మకరం:గురు,శని,ప11గం14ని 
🍯కుంభం:ప12గం55ని
🐟మీనం:కుజ,ప02గం34ని
🐐మేషం:సా04గం22ని
🐂వృషభం:రాహు,సా06గం23ని
👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా08గం35
🦀కటకం:చంద్ర,రా10గం46ని
🦁సింహం=రా12గం50ని
🧛‍♀కన్య=రాతె02గం53ని
⚖తులా:శుక్ర,రాతే05గం00ని
🌻నేత్రం:2,జీవం:0.
🌻యోగిని:తూర్పు.
🌻గురుస్థితి:తూర్పు.
🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.
⭐ దినస్థితి:  సిద్ధయోగం ప02గం45ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.
   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹
🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,
🌹యమగండం:మ12గం||ల
 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,
🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.
🌹వారశూల:పడమరదోషం
(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.
         🌹హారాచక్రం🌹
పగలు                      రాత్రి
7-8 శుక్ర                 6-7గురు
9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర
11-12గురు           11-12చంద్ర
2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,
4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర
6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు
7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ
8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య
9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర
🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ
⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర
12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర
1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ
2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర
3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని
4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు
5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ
🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.
🌹విశేషం
🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప11గం||14॥నుండి12గం||55నిII వరకు .
 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.
🌹3. శ్రాద్దతిథి:కార్తీక బహుళ  షష్ఠి.


కామెంట్‌లు