నేటి పంచాంగం

🌼🌼07-12-2020🌼🌼


___________________ __


🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳


        ☘ శివ స్తుతి☘


శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర


గురుం,


వందే జగత్కారణం,


వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,


వందే పశూనాం పతిం,


వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,


వందే ముకుంద ప్రియం,


వందే భక్త జనాశ్రయం చ,


వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼


🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం


🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼 కార్తీకమాసం.


🌼సౌరమానం:వృశ్చిక మాసం,కార్తీకనెల22వతేది.


       🏐పంచాంగం🏐


🌼 తిథి : సప్తమి సా06:46,


తదుపరి అష్టమి.


🌼నక్షత్రం: మఘ ప02:31,


తదుపరి పుబ్బ.


🌼యోగం: వైధృతి ఉ06:27,


తదుపరి విష్కుంభం రాతె04:16,


తదుపరి ప్రీతి.


🌼కరణం విష్టి ఉ07:19,


తదుపరి బవ సా 06:46,


తదుపరి బాలవ రాతె06:05


🌼వారం సోమవారము


🌞సూర్యోదయం 06:23:23


🌞సూర్యాస్తమయం 17:43:14


🌞పగటి వ్యవధి 11:19:51


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:42


🌙చంద్రాస్తమయం 11:58:21


🌙చంద్రోదయం 23:57:33


🌞సూర్యుడు:జ్యేష్ఠ


🌙చంద్రుడు:మాఘ


     ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


మఘ3పాదం"ము"ఉ08:37


మఘ4పాదం"మె"ప02:31


పుబ్బ1పాదం"మొ"రా08:23


పుబ్బ2పాదం"మొ"టా"02:12


🌼వర్జ్యం:రా07గం36నిలనుండి 09గం09ని లవరకు.


🌼అమృతకాలం:ఉ09గం34నిలనుండి 11గం08ని లవరకు.


తిరిగి రాతె04గం//50ని// ల నుండి 06గం//22ని//ల వరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//26ని//లనుండి 01గం//11ని//లవరకు.


తిరిగి02గం//41ని// ల నుండి 03గం//26ని//ల వరకు.


   🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,ఉ07గం08ని 


🏹ధనుస్సు:ప09గం16ని


🐊మకరం:గురు,శని,ప11గం10ని 


🍯కుంభం;ప12గం51ని


🐟మీనం:కుజ,ప02గం30ని


🐐మేషం:సా04గం18ని


🐂వృషభం:రాహు,సా06గం19ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా08గం31


🦀కటకం:రా10గం42ని


🦁సింహం:చంద్ర,రా12గం46


🧛‍♀కన్య=రా02గం49ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె04గం56ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:ఉత్తరం.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐దినస్థితి: మరణయోగం ప02:31వరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం.


           🌼సోమవారం🌼


🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,


🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,


🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.


🌼వారశూల:తూర్పుదోషం


(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.


🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర


8-9 గురు 8-9 చంద్ర


11-12 శుక్ర 10-11 గురు


1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర


3-4 గురు 3-4 చంద్ర


- - - - - - - 5-6 గురు


         🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర


7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ


8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర


9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని


🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు


⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ


12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని


1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు


2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ


3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,


4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర


5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ


🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం


🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం


🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం


        🌼విశేషం:🌼


🌼1.అభిజత్లగ్నం:కుంభలగ్నం ప11గం||10ని IIలనుండి 12గం||51ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.


🌼3. శ్రాద్దతిథి: బహుళ సప్తమి.


 "10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏


కామెంట్‌లు