నేటి పంచాంగం

🌼04-12-2020🌼 


    🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼


లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |


దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |


 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ


బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |


త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼కార్తీకమాసం


వృశ్చికమాసం/ కార్తీకనెల19వతేది.


        🌼పంచాంగం🌼


🌼తిథి: బహుళ చతుర్ధి రా 08:03,


తదుపరి పంచమి.


🌼నక్షత్రం :పునర్వసు ప01:37,


తదుపరి పుష్యమి.


🌼యోగం శుక్లం ప10:27,


తదుపరి బ్రాహ్మం.


🌼కరణం: బవ ఉ07:48,


తదుపరి బాలవ రా08:03,


తదుపరి కౌలువ.


వారం శుక్రవారము


🌞సూర్యోదయం 06:21:43


🌞సూర్యాస్తమయం 17:42:20


🌞పగటి వ్యవధి 11:20:37


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:39:55


🌙చంద్రాస్తమయం 09:33:47


🌙చంద్రోదయం 21:11:00


 🌞సూర్యుడు: జ్యేష్ఠ


🌙చంద్రుడు:పునర్వసు


నక్షత్ర పాదం


పునర్వసు3పాదం"హా"ఉ07:21


పునర్వసు4పాదం"హీ" ప01:37


పుష్యమి1పాదం"హు "రా07:52


పుష్యమి2పాదం"హె"రా02:06


🌼వర్జ్యం:రా08గంll


21నిIIలనుండి 09గంll59నిIlలవరకు.


🌼అమృతకాలం:ఉ09గంll


46నిIIలనుండి 11గంll25నిIlలవరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll


40నిIIలనుండి 09గంll25నిIlలవరకు.


తిరిగి :ప12గం||25నిllల నుండి01గం|l10నిIIలవరకు.


       🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,ఉ07గం20ని 


🏹,ధనుస్సు:ప09గం28


🐊మకరం:గురు,శని,ప11గం21ని 


🍯కుంభం:ప01గం03ని


🐟మీనం:కుజ,ప02గం42ని


🐐మేషం=సా04గం29ని


🐂వృషభం=రాహు,రా06గం31ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:చంద్ర,రా08గం43ని


🦀కటకం:రా10గం54ని


🦁సింహం=రాతె12గం58ని


🧛‍♀కన్య=రాతె03గం01ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె05గం08ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1.


🌻యోగిని:ఆకాశం.


🌻గురుస్థితి:.పడమర.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం ప01:37,తదుపరి మరణయోగం .


  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼


🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,


🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,


🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.


🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం


🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 శుక్ర 8-9 శుక్ర


8-9 చంద్ర 10-11 చంద్ర


10-11గురు 12-1 గురు


1-2 శుక్ర 3-4 శుక్ర


3-4 చంద్ర 5 - .6 చంద్ర


5-6 గురు


      🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య


8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .


9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ


🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర


⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని


12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ


1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర


2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని


3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు


4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ


5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య


🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.


    విశేషం


🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభలగ్నం ప11గం21ని॥లనుండి01గం|03ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.


🌼3.శ్రాద్దతిథి:కార్తీక బహుళ చవితి.


🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి


కామెంట్‌లు