జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


అవోపా నాగర్ కర్నూల్ అధ్యక్షుడు శ్రీ బిళ్లకంటి రవి కుమార్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. 


కామెంట్‌లు