జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కార్యదర్శి అవోపా మంచిర్యాల సలహాదారు శ్రీ సిరిపురం శ్రీనివాస్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి. 


కామెంట్‌లు