నేటి పంచాంగం


🌼🌼09-11-2020🌼🌼


___________________ __


🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳


        ☘ శివ స్తుతి☘


శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర


గురుం,


వందే జగత్కారణం,


వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,


వందే పశూనాం పతిం,


వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,


వందే ముకుంద ప్రియం,


వందే భక్త జనాశ్రయం చ,


వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼


🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం


🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼 ఆశ్వయుజమాసం.


🌼సౌరమానం:తులా మాసం,అల్పిశి నెల24వతేది.


🌼తిథి:బహుళ నవమి రా12గంll18నిll ల వరకు, తదుపరి దశమి.


🌼నక్షత్రం:మఘ రాతె04గంll


05నిllలవరకు,తదుపరి పుబ్బ.


🌼యోగం:బ్రాహ్మం రా10గంll


34నిllలవరకు,తదుపరి ఐంద్రం.


🌼కరణం:తైతుల ప12గంll49నిllల వరకు,తదుపరి గరజి రా12గంll18నిllల వరకు,తదుపరి వణిజ.


🌼వారం:-సోమవారము,ఇందువాసరే.


🌼వర్జ్యం:సా04గం18నిలనుండి 05గం52ని లవరకు.


🌼అమృతకాలం:రా01గం43నిలనుండి 03గం18ని లవరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//06ని//లనుండి 12గం//51ని//లవరకు.


తిరిగి02గం//22ని// ల నుండి 03గం//07ని//ల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:09:34


🌞సూర్యాస్తమయం 17:41:16


🌞పగటి వ్యవధి 11:31:41


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:28:41


🌙చంద్రాస్తమయం 13:15:12


🌙చంద్రోదయం 25:08:49*


🌞సూర్యుడు:విశాఖ


🌙చంద్రుడు:ఆశ్లేష


   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


ఆశ్లేష4పాదం"డొ "ఉ08:41


మాఘ1పాదం"మా"ప02:33


మాఘ2పాదం"మీ"రా08:23


మాఘ3పాదం"ము"రా02:10


🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితిల🌼


⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం37ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ08గం51ని 


🏹ధనుస్సు:గురు,


ప10గం58ని


🐊మకరం:శని,ప12గం50ని 


🍯కుంభం;ప02గం29ని


🐟మీనం:కుజ,సా04గం06ని


🐐మేషం= సా05గం50ని


🐂వృషభం:రాహు,రా07గం50ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా10గం03


🦀కటకం:చంద్ర,రా12గం15ని


🦁సింహం=రాతె02గం22


🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతే04గం27ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:దక్షిణం,పడమర.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


ప్⭐ దినస్థితి: మరణయోగం రాతె04గం05ని లవరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం.


           🌼సోమవారం🌼


🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,


🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,


🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.


🌼వారశూల:తూర్పుదోషం


(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.


🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర


8-9 గురు 8-9 చంద్ర


11-12 శుక్ర 10-11 గురు


1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర


3-4 గురు 3-4 చంద్ర


- - - - - - - 5-6 గురు


         🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర


7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ


8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర


9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని


🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు


⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ


12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని


1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు


2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ


3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,


4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర


5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ


🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం


🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం


🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం


        🌼విశేషం:🌼


🌼1.అభిజత్లగ్నం:మకరలగ్నం ప10గం||58ని IIలనుండి 12గం||50ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.


🌼3. శ్రాద్దతిథి:ఆశ్వయుజ బహుళ నవమి.


 


"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏


కామెంట్‌లు