నేటి పంచాంగం


శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌳🌳18-11-2020🌳🌳


శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |


బుధ పూజాం చకారయేత్ |


బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |


బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||


🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.


🌳 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌳కార్తీకమాసం.


🌳వృశ్చికమాసం,కార్తీక నెల 03వతేది.


   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲


🌴తిథి:శుద్ధ చవితి రాతె03గంll44నిllలవరకు,తదుపరి పంచమి.


🌴వారం: బుధవారం,సౌమ్యవాసరే.


🌴నక్షత్రం:మూల ప03గం21ని లవరకు తదుపరి పూర్వాషాడ.


🌴యోగం:ధృతి సా05గం||40ని|| వరకు,తదుపరి శూలం.


🌴కరణం:వణిజ సా04గం29ని లవరకు, తదుపరి బవ విష్ఠి రాతె03గం44ని లవరకు, తదుపరి బవ.


🌳వర్జ్యం:ప01గం||49నిIIలనుండి 03గంll21నిIIలవరకు.


తిరిగి రా12గం||40నిIIలనుండి 02గంll13నిIIలవరకు.


☘అమృతకాలం:ఉ09గం||13నిIIలనుండి10గంll45నిIIలవరకు..


🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||35నిIIలనుండి 12గంll20నిIIలవరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:17


🌞సూర్యాస్తమయం 05:39


🌞పగటి వ్యవధి 11:22


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:38


🌙చంద్రోదయం 09:15


🌙చంద్రాస్తమయం 20:53


🌞సూర్యుడు: విశాఖ


🌙చంద్రుడు: మూల


    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


మూల3పాదం"బా"ఉ 09:38


మూల4పాదం"భీ"ప03:23


పూర్వాషాఢ1పాదం"భూ"రా09:12


పూషాఢ2పాదం"ధా"రాతె 03:01


🌳లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌳


🦂వృశ్చికం:రవి,కేతు ఉ08గం23ని


🏹ధనుస్సు:చంద్ర,గురు,ప10గం31ని


🐊మకరం=శని,ప12గం24ని 


🍯కుంభం:ప02గం06ని


🐟మీనం:కుజ,ప03గం45ని


🐐మేషం=సా05గం32ని


🐂వృషభం=రాహు,రా07గం34ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా09గం46ని


 🦀కటకం:రా11గం57ని


🦁సింహం=రాతే02గం01ని


🧛‍♀కన్య=రాతె04గం04ని


⚖తులా:బుధ,శుక్ర,రాతె06గం11ని


🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:పడమర.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:మరణయోగం ప03గం 21ని లవరకు, తదుపరి అమృతయోగం .


   🌳🌴బుధవారం🌴🌳


రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .


యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .


గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు


వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.


🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳


పగలు రాత్రి


7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర


9-10 గురు 9-10 చంద్ర


12-1 శుక్ర 11-12గురు 


2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర


4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.


🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱


ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం


1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర


1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ


2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర


3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని


4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు


5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ


6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య


7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర


8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ


9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర


🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని


1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.


🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం


🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  


🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం


🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴


🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప12గం||24ని॥ నుండి 02గం|l06నిIIల వరకు.


🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.


🌳3. .శ్రాద్థ తిథి: కార్తీక శుద్ధ చవితి .


  🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


కామెంట్‌లు