జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


అవోపా హనుమకొండ అధ్యక్షులు శ్రీ యల్లమ్కి రవీందర్ గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. వీరు ఇలాంటి జన్మదినాలు ఎన్నో జరుపు కోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభిలశిస్తున్నవి. 


 


కామెంట్‌లు