నేటి పంచాంగం


🌼🌼30-11-2020🌼🌼


___________________ __


🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳


        ☘ శివ స్తుతి☘


శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర


గురుం,


వందే జగత్కారణం,


వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,


వందే పశూనాం పతిం,


వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,


వందే ముకుంద ప్రియం,


వందే భక్త జనాశ్రయం చ,


వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼


🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం


🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼 కార్తీకమాసం.


🌼సౌరమానం:వృశ్చిక మాసం,కార్తీకనెల15వతేది.


🌼తిథి:శుద్ధ పూర్ణిమ ప02:58,


తదుపరి బహుళ పాడ్యమి.


🌼నక్షత్రం : రోహిణి పూర్తి.


🌼యోగం :శివం ప10:44,


తదుపరి సిద్ధం.


🌼కరణం బవ ప02:58,


బాలవ రాతె03:57,


తదుపరి కౌలువ.


🌼వారం సోమవారము


🌞సూర్యోదయం 06:19:31


🌞సూర్యాస్తమయం 17:41:23


🌞పగటి వ్యవధి 11:21:52


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:38:40


🌙చంద్రోదయం 17:45:33


🌙చంద్రాస్తమయం 30:31:11*


🌞సూర్యుడు:అనూరాధ


🌙చంద్రుడు:రోహిణి


       ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


రోహిణి1పాదం"ఒ"ప12:40


రోహిణి2పాదం"వా"రా07:18


రోహిణి3పాదం"వీ"రా01:54


🌼వర్జ్యం:రా11గం35నిలనుండి 01గం20ని లవరకు.


🌼అమృతకాలం:రాతె04గం50నిలనుండి 06గం35ని లవరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//24ని//లనుండి 01గం//09ని//లవరకు.


తిరిగి02గం//39ని// ల నుండి 03గం//24ని//ల వరకు.


   🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,ఉ07గం36ని 


🏹ధనుస్సు:ప09గం44ని


🐊మకరం:గురు,శని,ప11గం37ని 


🍯కుంభం;ప01గం19ని


🐟మీనం:కుజ,ప02గం58ని


🐐మేషం:సా04గం45ని


🐂వృషభం:చంద్ర,రాహు,రా06గం47ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా08గం59


🦀కటకం:రా11గం10ని


🦁సింహం=రాతె01గం14


🧛‍♀కన్య=రాతే03గం16ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె05గం24ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1.


🌻యోగిని:దక్షిణం.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐దినస్థితి: అమృతయోగం పూర్తి.


           🌼సోమవారం🌼


🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,


🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,


🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.


🌼వారశూల:తూర్పుదోషం


(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.


🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర


8-9 గురు 8-9 చంద్ర


11-12 శుక్ర 10-11 గురు


1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర


3-4 గురు 3-4 చంద్ర


- - - - - - - 5-6 గురు


         🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర


7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ


8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర


9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని


🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు


⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ


12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని


1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు


2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ


3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,


4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర


5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ


🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం


🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం


🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం


        🌼విశేషం:🌼


🌼1.అభిజత్లగ్నం:కుంభలగ్నం ప11గం||27ని IIలనుండి 01గం||19ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.


🌼3. శ్రాద్దతిథి: శూన్య తిథి.


 "10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏


కామెంట్‌లు