తాపత్రయం


మనిషి సంతోషంగా బ్రతకాలి అంటే ఆలోచనల ఒత్తిడికి లోను కాకూడదు. జరిగి పోయిన సంఘటనలను తేలికగా తీసుకుని భవిష్యత్ కార్యాచరణ చేపట్టుటకు ముందడుగు వేయాలి, ధైర్యంతొ సాగి పోవాలి. ఉదాహరణకి ఈ క్రింది లింక్ మీద క్లిక్ చేసి శ్రీ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి కథ వినండి.


శ్రీ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి కథ


కామెంట్‌లు