నేటి పంచాంగం


🌼06-11-2020🌼 


                  🌻🌻


          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼


లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |


దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |


 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ


బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |


త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼ఆశ్వయుజమాసం


తులామాసం/అల్పిశి నెల21వతేది.


   🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼


🌼తిథి:బహుళ షష్ఠి రా02గంll33నిllలవరకు,తదుపరి సప్తమి.


 🌼వారం: శుక్రవారం,భృగువాసరే.


🌼నక్షత్రం:పునర్వసు రాతె04గంll31నిllలవరకు,తదుపరి పుష్యమి.


🌼యోగం:సాధ్యం రాతె03గం||55ని IIలవరకు,తదుపరి శుభం.


🌼కరణం:గరజి ప02గంll28నిllలవరకు, తదుపరి వణిజ రాతె02గంll33ని లవరకు, తదుపరి విష్ఠి.


🌼వర్జ్యం:సా04గంll


09నిIIలనుండి 05గంll48నిIlలవరకు.


🌼అమృతకాలం:రా02గంll


05నిIIలనుండి 03గంll41నిIlలవరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll


20నిIIలనుండి 09గంll05నిIlలవరకు.


తిరిగి :ప12గం||06నిllల నుండి12గం|l52నిIIలవరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:08:28


🌞సూర్యాస్తమయం 17:41:55


🌞పగటి వ్యవధి 11:33:26


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:26:54


🌙చంద్రాస్తమయం 10:44:48


🌙చంద్రోదయం 22:20:00


🌞సూర్యుడు:స్వాతి


🌙చంద్రుడు:ఆరుద్ర


   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


ఆరుద్ర4పాదం"ఛ"ఉ06:43


పునర్వసు1పాదం"కె"01:07


పునర్వసు2పాదం"కో"రా07:28


పునర్వసు3పాదం"హా "రా01:47


🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌼


⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం49ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ప09గం03ని 


🏹,ధనుస్సు:గురు,ప11గం10ని


🐊మకరం=శని,ప01గం02ని 


🍯కుంభం:ప02గం41ని


🐟మీనం:కుజ,సా04గం17ని


🐐మేషం=సా06గం02ని


🐂వృషభం=రాహు,రా08గం02ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:చంద్ర,రా10గం15ని


🦀కటకం:రా12గం27ని


🦁సింహం=రాతె02గం34ని


🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం39ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:తూర్పు.


🌻గురుస్థితి:.పడమర.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం రాతె04గం31ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.


  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼


🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,


🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,


🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.


🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం


🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 శుక్ర 8-9 శుక్ర


8-9 చంద్ర 10-11 చంద్ర


10-11గురు 12-1 గురు


1-2 శుక్ర 3-4 శుక్ర


3-4 చంద్ర 5 - .6 చంద్ర


5-6 గురు


      🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య


8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .


9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ


🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర


⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని


12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ


1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర


2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని


3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు


4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ


5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య


🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.


    విశేషం


🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మకరలగ్నం ప11గం10ని॥లనుండి01గం|02ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.


🌼3.శ్రాద్దతిథి:ఆశ్వయుజ బహుళ షష్ఠి.


🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి


కామెంట్‌లు