నేటి పంచాంగం


🌹🌹15-11-2020🌹🌹


        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹


శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl


సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll


తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl


సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||


దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


 🌹ఆశ్వయుజమాసం,తులామాసం/అల్పిశినెల30వ తేది.


     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹


🌹తిధి:బహుళ అమావాస్య ప11గం24ని లవరకు, తదుపరి శుద్ధ పాడ్యమి.


🌹వారం: ఆదివారం.భానువాసరే.


🌹నక్షత్రం:విశాఖ రా07గంll11నిll లవరకు తదుపరి అనూరాధ .


🌹యోగం:శోభనం రా01గం|56నిIIల వరకు,తదుపరి అతిగండం.


🌹కరణం: నాగవం ప11గం24నిల వరకు,తదుపరి కింస్తుఘ్నం రా10గం15ని లవరకు,తదుపరి బవ.


🌹వర్జ్యం:రా10గం||56నిIIల నుండి 12గం||25నిIIల వరకు.


🌹అమృతకాలం:రా10గం||58నిIIల నుండి 12గం||28నిIIల వరకు. .


🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||07నిIIల నుండి 04గం||53నిIIల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:12:02


🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:26


🌞పగటి వ్యవధి 11:28:24


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:32:02


🌙చంద్రాస్తమయం 17:58:34


🌙చంద్రోదయం 30:23:42*


🌞సూర్యుడు: విశాఖ


🌙చంద్రుడు:విశాఖ


       ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


విశాఖ2పాదం"తూ"ఉ06:40


విశాఖ3పాదం"తే "ప11:57


విశాఖ4పాదం"తో"సా05:14


అనూరాధ1పాదం"నా"రా10:33


అనూరాధ2పాదం"నీ"రాతె 03:52


🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹


⚖తులా:రవి,చంద్ర,బుధ,ఉ06గం22ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ08గం35ని 


🏹ధనుస్సు:గురు,ప10గం42ని


🐊మకరం:శని,ప12గం36ని 


🍯కుంభం:ప02గం18ని


🐟మీనం:కుజ,ప03గం57ని


🐐మేషం=సా05గం44ని


🐂వృషభం:రాహు,రా07గం46ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా09గం58


🦀కటకం:రా12గం09ని


🦁సింహం=రాతె02గం13ని


🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం15ని


🌻నేత్రం:0,జీవం:0.


🌻యోగిని:భూమి.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


ల్🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి: మరణయోగం పూర్తి.


   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹


🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,


🌹యమగండం:మ12గం||ల


 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,


🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.


🌹వారశూల:పడమరదోషం


(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.


         🌹హారాచక్రం🌹


పగలు రాత్రి


7-8 శుక్ర 6-7గురు


9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర


11-12గురు 11-12చంద్ర


2-3 శుక్ర 1 -2గురు,


4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర


6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు


7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య


9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర


🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ


⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర


12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర


1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ


2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర


3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని


4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు


5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ


🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.


🌹విశేషం


🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మకర లగ్నం ప10గం||42॥నుండి12గం||36నిII వరకు .


 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.


🌹3. శ్రాద్దతిథి: కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి.


కామెంట్‌లు