నేటి పంచాంగం


🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞


 


🕉


 


పంచాంగము 🌗 22.11.2020


 


విక్రమ సంవత్సరం: 2077 ప్రమాది


 


శక సంవత్సరం: 1942 శార్వరి


 


ఆయనం: దక్షిణాయణం


 


ఋతువు: శరద్


 


మాసం: కార్తీక


 


పక్షం: శుక్ల


 


తిథి: అష్టమి రా.02:09 వరకు


తదుపరి నవమి


 


వారం: ఆదివారం-భానువాసరే


 


నక్షత్రం: ధనిష్ట ప.03:33 వరకు


తదుపరి శతభిషం


 


యోగం: ధృవ ఉ.10:42 వరకు


తదుపరి వ్యాఘత 


 


కరణం: భద్ర ప.01:55 వరకు


తదుపరి బవ రా.02:05 వరకు


తదుపరి బాలవ


 


వర్జ్యం: రా.11:05 - 12:46 వరకు


 


దుర్ముహూర్తం: సా.04:09 - 04:54


 


రాహు కాలం: సా.04:15 - 05:39


 


గుళిక కాలం: ప.02:50 - 04:15


 


యమ గండం: ప.12:02 - 01:26


 


అభిజిత్ : 11:40 - 12:24


 


సూర్యోదయం: 06:24


 


సూర్యాస్తమయం: 05:39


 


వైదిక సూర్యోదయం: 06:28


 


వైదిక సూర్యాస్తమయం: 05:35


 


చంద్రోదయం: ప.12:51


 


చంద్రాస్తమయం: రా.12:35


 


సూర్య సంచార రాశి: వృశ్చికం


 


చంద్ర సంచార రాశి: కుంభం


 


దిశ శూల:‌ పశ్చిమం


 


చంద్ర నివాసం: పశ్చిమం


 


🎋 గోపాష్టమి 🎋


 


🎍 దుర్గాష్టమి 🎍


 


🚩 శ్రీబ్రహ్మానందఘనతీర్థ పుణ్యతిథి 🚩


 


🐄 గోపూజ-సేవ 🐄


 


🛕 శృంగేరీ శ్రీవిద్యాశంకర రథోత్సవము 🛕


 


🔯


 


🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞


కామెంట్‌లు