నేటి పంచాంగం


🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞


 


🕉


 


పంచాంగము 🌗 12.11.2020


 


విక్రమ సంవత్సరం: 2077 ప్రమాది


 


శక సంవత్సరం: 1942 శార్వరి


 


ఆయనం: దక్షిణాయణం


 


ఋతువు: శరద్


 


మాసం: నిజ ఆశ్వయుజ


 


పక్షం: కృష్ణ-బహుళ


 


తిథి: ద్వాదశి రా.06:47 వరకు


తదుపరి త్రయోదశి


 


వారం: గురువారం- బృహస్పతివాసరే


 


నక్షత్రం: హస్త రా.12:26 వరకు


తదుపరి చిత్ర


 


యోగం:‌ వృషకుంభ ప.02:22 వరకు 


తదుపరి ప్రీతి


 


కరణం: కౌలవ ఉ.07:32 వరకు


తదుపరి తైతుల రా.06:27 వరకు


తదుపరి వణిజ


 


వర్జ్యం:ఉ‌.09:48 - 11:18 వరకు


 


దుర్ముహూర్తం: ఉ.10:06 - 10:51


మరియు ప.02:39 - 03:24


 


రాహు కాలం: ప.01:25 - 02:50


 


గుళిక కాలం: ఉ.09:09 - 10:34


 


యమ గండం: ఉ.06:19 - 07:44


 


అభిజిత్: 11:38 - 12:22


 


సూర్యోదయం: 06:19


 


సూర్యాస్తమయం: 05:40


 


వైదిక సూర్యోదయం: 06:23


 


వైదిక సూర్యాస్తమయం: 05:37


 


చంద్రోదయం: రా.03:06


 


చంద్రాస్తమయం: ప.03:35


 


సూర్య సంచార రాశి: తుల


 


చంద్ర సంచార రాశి: కన్య


 


దిశ శూల: దక్షిణం


 


చంద్ర నివాసం: దక్షిణం


 


🐄 గోవత్స-వ్యాఘ్ర-గురు ద్వాదశి 🐄


 


🚩 శ్రీపాద శ్రీవల్లభుల అవతార సమాప్తి 🚩


 


🔆 ధన్వంతరి జయంతి 🔆


 


🚩 శ్రీసుమతీంధ్రతీర్థ పుణ్యతిథి 🚩


 


☘️ గురు ప్రదోషం ☘️ 


 


🔯


 


🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞🌼🌞


కామెంట్‌లు