నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ


🌻🌻


 


🌹🌹13-10-2020🌹🌹


🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹


శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 


 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl


కుమారం శక్తిహస్తంl 


తం మంగళం ప్రాణమామ్యహంll


🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి


🌹దక్షిణాయణం,శరదృతువు .


అధిక ఆశ్వయుజమాసం/కన్యామాసం/పెరటాశినెల27వతేది.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹


🌹తిథి:బహుళ ఏకాదశి ఉ09గంll58నిll ల వరకు,తదుపరి ద్వాదశి.


🌹వారం: మంగళవారం,భౌమవాసరే.


🌹నక్షత్రం:మఘ రా07గంll54నిll లవరకు,తదుపరి పుబ్బ.


🌹యోగం:శుభం ప03గం||37ని|| వరకు,తదుపరి శుక్లం.


🌹 కరణం: బాలువ ఉ09గంll58నిllల  


వరకు, తదుపరి కౌలువ రా09గం09ని లవరకు, తదుపరి తైతుల.


🌹వర్జ్యం:-ఉ08గం||16ని IIలనుండి 09గం||49నిIIల వరకు.


తిరిగి రాతె03గం||32ని IIలనుండి05గం||04నిIIల వరకు.


🌹అమృతకాలం:సా05గం||34ని IIలనుండి07గం||07నిIIల వరకు..


🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||15ని IIలనుండి 09గం||02నిIIల వరకు.


తిరిగి రా10గం||32ని IIలనుండి11గం||21నిIIల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:02:59


🌞సూర్యాస్తమయం 17:52:23


🌞పగటి వ్యవధి 11:49:23


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:10:43


🌙చంద్రాస్తమయం 15:23:12


🌙చంద్రోదయం 27:22:38*


🌞సూర్యుడు:చిత్ర


🌙చంద్రుడు: మాఘ


   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


మఘ1పాదం"మా"ఉ06:09


మఘ2పాదం"మా"మీ"ప11:46


మఘ3పాదం"మా"ము"సా05:21


మఘ4పాదం"మా"మె"రా10:53


పుబ్బ1పాదం"మా"మొ"రాతె04:23


🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹


🧛‍♀కన్య=రవి,ఉ06గం14ని


⚖తులా:బుధ,ఉ08గం24ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ప10గం38ని 


🏹ధనుస్సు:గురు,


ప12గం45ని


🐊మకరం=శని,ప02గం37ని 


🍯కుంభం:సా04గం16ని


🐟మీనం:కుజ,సా05గం52ని


🐐మేషం=రా07గం37ని


🐂వృషభం=రాహు,రా09గం37ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా11గం49


🦀కటకం:రాతె02గం02ని


🦁సింహం=చంద్ర,శుక్ర,రాతె04గం09ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:పడమర.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


టి🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి .


    🌹 మంగళవారం🌹


🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.


🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .


🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .


🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)


తూర్పు శుభం.


🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺


పగలు రాత్రి


8-9 శుక్ర 7-8 గురు


10-11 చంద్ర 10-11 శుక్ర


12-1 గురు 12-1 చంద్ర


3-4 శుక్ర 2-3 గురు


5-6 చంద్ర 5-6 శుక్ర


🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺


6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని


7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు


8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ


9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య


🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర


1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.


1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య


1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,


2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ


3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర


4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని


5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.


🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం


🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  


🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.


🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:ధనుర్లగ్నం ప10గం||38ని IIనుండి12గంl|45ని IIలవరకు,శుభం


2.గోధూళి ముహూర్తం: సా5 గoll 00ని IIల నుండి 5గoll48ని॥ల


వరకు.


🌹3. శ్రాద్దతిథి:అధిక ఆశ్వయుజ బహుళ ద్వాదశి .


కామెంట్‌లు