వాయిదా పడిన బ్యాంక్ మ్యాన్ చాప్టర్ వారి వర్చువల్ వివాహ పరిచయ వేదిక


A Notification from the Avopa Bankmen Chapter, Hyderabad.


                                     .....


Dear Girls, Boys and Parents ::  Good Morning: 


This is to inform you all that :


1. The Matrimonial Meet scheduled on 4th Oct is Postponed to 1st November 2020 in view of many requests received from different Towns/ cities. 


2. Because of అధిక ఆశ్వయుజము( శూన్య మాసము) many Parents have expressed that they need time till this month end to join in Matrimonial  Meet.


3. In order to honour the requests received from many Parents, the Matrimonial Meet is deferred. 


4. Till date, 76 Registrations are received.


          We request you all to cooperate for Conducting the Matrimonial Meet on 1st Nov 2020.


Thanks and Regards 


 


PV Ramanaiah-- President, K.  Ramanandam-- Secretary, KVS Gupta -- Treasurer.


కామెంట్‌లు