అవోపా కాగజ్నగర్ వారిచే గాంధీజీకి నివాళి


అవోపా కాగజ్నగర్ వారు గాంధీకి పూలమాల వేసి గాంధీ జయంతి ని జరుపుకున్నారు. 


కామెంట్‌లు