నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ


🌹🌹04-10-2020🌹🌹


        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹


శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl


సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll


తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl


సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||


దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌹అధిక ఆశ్వయుజమాసం,కన్యామాసం/పెరటాశినెల18వ తేది.


     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹


🌹తిధి:బహుళ తదియ పూర్తి(ఆదివారం ఉ07గంగం10నిలవరకు, తదుపరి చవితి తదుపరి పంచమి).


🌹వారం: ఆదివారం.భానువాసరే.


🌹నక్షత్రం:అశ్విని ప10గంll48నిll లవరకు,తదుపరి భరణి.


🌹యోగం:హర్షణం రా10గం|59నిIIల వరకు,తదుపరి వజ్రం.


🌹కరణం:వణిజ సా06గం08నిల వరకు,తదుపరి భద్ర.


🌹వర్జ్యం:ఉ06గం||21నిIIల నుండి 08గం||08నిIIల వరకు.


తిరిగి రా09గం||25నిIIల నుండి 11గం||11నిIIల వరకు.


🌹అమృతకాలం:లేదు.


🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||11నిIIల నుండి 04గం||58నిIIల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:02:12


🌞సూర్యాస్తమయం 17:58:06


🌞పగటి వ్యవధి 11:55:53


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:04:10


🌙చంద్రాస్తమయం 07:45:47


🌙చంద్రోదయం 19:45:02


🌞సూర్యుడు:హస్త


🌙చంద్రుడు :అశ్వని


    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


అశ్వని4పాదం"లా"ప11:51


భరణి1పాదం"లి"సా06:37


భరణి2పాదం"లు"రా01:23


🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹


🧛‍♀కన్య=రవి,ఉ06గం50ని


⚖తులా:బుధ,ప09గం00ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ప11గం14ని 


🏹ధనుస్సు:గురు,ప01గం21ని


🐊మకరం:శని,ప03గం13ని 


🍯కుంభం:సా04గం52ని


🐟మీనం:చంద్ర,రా06గం28ని


🐐మేషం=కుజ,రా08గం13ని


🐂వృషభం:రాహు,రా10గం13ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా12గం25


🦀కటకం: రాతె02గం38ని


🦁సింహం=శుక్ర,రాతె04గం45ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1.


🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం ప10గం48ని లవరకు,తదుపరి ప్రబలారిష్ఠయోగం .


   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹


🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,


🌹యమగండం:మ12గం||ల


 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,


🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.


🌹వారశూల:పడమరదోషం


(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.


         🌹హారాచక్రం🌹


పగలు రాత్రి


7-8 శుక్ర 6-7గురు


9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర


11-12గురు 11-12చంద్ర


2-3 శుక్ర 1 -2గురు,


4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర


6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు


7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య


9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర


🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ


⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర


12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర


1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ


2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర


3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని


4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు


5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ


🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.


🌹విశేషం


🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:ధనూర్ లగ్నం ప11గం||14॥నుండి01గం||21నిII వరకు .


 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.


🌹3. శ్రాద్దతిథి:అధిక ఆశ్వయుజ .


 బహుళ తదియ.


కామెంట్‌లు