74 వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


74 వ జన్మదిన వేడుకలు జరుపు కుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సలహాదారు, విశ్రాంత ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ తోట లక్మణ రావు గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు తెలుపు చున్నవి.


కామెంట్‌లు