జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న పూర్వ అవోపా హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు, సి.ఏ శ్రీ బిగినేపల్లి చక్రపాణి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి 


కామెంట్‌లు