జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


వాసవి మాత ముద్దుబిడ్డ, కవి, రచయిత, అనువాదకులు, సహృదయులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర Avopa ప్రధాన కార్యదర్శి, కాచం ఫౌండేషన్ గౌరవ సలహాదారు శ్రీ నిజాం వెంకటేశం గారికి 72 వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణా రాష్ట్ర Avopa అధ్యక్ష  కార్యవర్గం మరియు Avopa న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదక వర్గము తెలియజేయుచూన్నవి. కామెంట్‌లు