కృష్ణమూర్తి గారికి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు


పెళ్లిరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న అవోపా ఖమ్మం ఆర్థిక కార్యదర్శి శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారికి వారి సతీమణి కి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి. 


కామెంట్‌లు