వరుడు కావలెను

రాయలసీమ జిల్లాల్లో పుట్టి హైదరాబాద్ లో స్థిర నివాసం
వధువు పేరు : రాజా వైష్ణవి
చదువు:  B.tech, M.tech  in computer science from JNTU MS from AIT Thailand ,( Singapore university)
వధువు ఆస్తి: సుమారు మూడు కోట్ల రూపాయల commercial property of 3000 sft (3crores)
Expecting  minimum rent of RS 1,20,000/-  p.m.
But it may increase upto RS 1,50,000/- pm with prevailing market rate.
Height :  5'5"
Working as software engineer with  ,m&c company
Completion: white & fair
స్వగోత్రం: బలిశెట్ల
మే. గోత్రం: యెలిశెట్ల
పుట్టిన తేది :27-07-1995
పుట్టిన సమయం:9.20 am
పుట్టిన స్థలం: అనంతపురం
 నక్షత్రం: పుష్యమి 1వ పాదం
రాశి: కర్కాటక రాశి
లగ్మం: సింహ
తండ్రి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ( group one officer)
తల్లి:house wife
అన్న: software engineer
వదిన: software engineer
చెల్లెలు: software engineer
పర్మినెంట్ నివాసం: హైదరాబాదు
రిక్క్వైర్మెంట్
Boy maybe studied from any reputed institution.
OR package with more than 20 lacks in private software company
OR property with 20 crores
OR business people with 30 crores property
OR any professional job with more than 20 lacks income p.A. in a private company.
OR any Govt job in  higher cader.
Preferably  cities
We belong to orthodox Hindu family.


రాజా వైష్ణవి
కామెంట్‌లు