కాచం సత్యనారాయణ సుష్మ గారికి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు


పెళ్లిరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న విద్యావేత్త, బీదల పాలిటి పెన్నిధి కాచం ఫౌండేషన్ మరియు V3 ఛానల్ అధినేత కాచం సత్యనారాయణ మరియు సుష్మ గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదకులు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నారు.


కామెంట్‌లు