కాసం కుమారస్వామి గారికి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు


ఆవోపా విద్యా కార్యదర్శి, ఉత్తమ టీచర్ అవార్డు గ్రహీత కాసం కుమార స్వామికి వారి పదవీ విరమణ ఫంక్షన్లో ఘనంగా సన్మానం చేస్తున్న ఆవోపా జిల్లా అధ్యక్షుడు గుండ సత్యనారాయణ గారు వారి సతీమణి వనజ గారు. 


కామెంట్‌లు