పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఆర్థిక వనరుల అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ శివకుమార్ మరియు వారి సతీమణి శ్రీమతి శ్రీదేవి గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నవి.


కామెంట్‌లు