పోలీసు వారి ఉచిత రైడ్ స్కీమ్‌


పోలీసులు ఉచిత రైడ్ స్కీమ్‌ను ప్రారంభించారు, ఇక్కడ రాత్రి 10 నుంచి 6 గంటల మధ్య రాత్రి ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్ళటానికి వాహనం దొరకని మహిళలు పోలీసు హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లకు (1091 మరియు 7837018555) కాల్ చేసి వాహనం కోసం అభ్యర్థించవచ్చు.  వారు 24x7 పని చేస్తారు.  కంట్రోల్ రూమ్ వాహనం లేదా సమీపంలోని పిసిఆర్ వాహనం / ఎస్‌హెచ్‌ఓ వాహనం వచ్చి ఆమెను సురక్షితంగా ఆమె గమ్యస్థానానికి వస్తాయి.  ఇది  ఉచితంగా నడపడం జరుగుతుంది . మీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సందేశాన్ని పంపండి.


కామెంట్‌లు